Thursday 11 September 2014

Kursus ArcGIS 3D dan Spatial Analyst Jabatan Alam Sekitar

Institut Alam Sekitar Malaysia (EiMAS) telah melantik saya dan rakan saya Syafiq sebagai penceramah jemputan dan fasilitator untuk kursus ArcGIS 3D & Spatial Analyst. Peserta kursus adalah seramai 22 orang dari Jabatan Alam Sekitar Negeri dan Ibu Pejabat. Silibus kursus adalah customize modul yang telah dibangunkan mengikut keperluan kerja jabatan. Latihan hands-on juga menggunakan dataset dari jabatan bagi memudahkan peserta mendapat gambaran sebenar bagaimana penggunaan GIS dapat membantu di dalam aktiviti-aktiviti pengurusan alam sekitar.

Objektif kursus

Customize manual
Kajian kes - perbincangan kumpulan

Pembentangan kumpulan 1

Pembentangan kumpulan 2

Pembentangan kumpulan 3

Pembentangan kumpulan 4

Penceramah kita..

Tahniah...


Untuk gambar-gambar lain, bolehlah klik di link sini.


No comments:

Post a Comment